Vemdalsberget

 

Vemdalsberget skapades med tanken att hitta den bästa kombinationen av natur, bykänsla och möjligheten till aktiviteter – för att få ut den största möjliga nyttan med alla fyra årstiderna. Vi ville även att området skulle kunna nyttjas för både fritidsboende och som bostad året runt.

Kilberget ligger i direkt anslutning till Vemdalens by och passade vår vision perfekt.

Vemdalsberget

Vemdalsberget skapades med tanken att hitta den bästa kombinationen av natur, bykänsla och möjligheten till aktiviteter – för att få ut den största möjliga nyttan med alla fyra årstiderna. Vi ville även att området skulle kunna nyttjas för både fritidsboende och som bostad året runt.

Kilberget ligger i direkt anslutning till Vemdalens by och passade vår vision perfekt.

Vemdalsberget

Vemdalsberget skapades med tanken att hitta den bästa kombinationen av natur, bykänsla och möjligheten till aktiviteter – för att få ut den största möjliga nyttan med alla fyra årstiderna. Vi ville även att området skulle kunna nyttjas för både fritidsboende och som bostad året runt.

Kilberget ligger i direkt anslutning till Vemdalens by och passade vår vision perfekt.

EN OBEROENDE PARTNER

 
Det är du som väljer husleverantör eller byggbolag och vi är oberoende under hela din byggprocess. Det innebär att vi kan ta fram det bästa ur varje område, utan att fundera på att marknadsföra våra egna hus.

När du behöver hjälp så har vi både stor erfarenhet av husbyggnation och ett stort kontaktnät. Vi kan sätta dig i kontakt med husleverantörer, byggfirmor och andra företag som du kan behöva när du bygger nytt.

EN OBEROENDE PARTNER

Det är du som väljer husleverantör eller byggbolag och vi är oberoende under hela din byggprocess. Det innebär att vi kan ta fram det bästa ur varje område, utan att fundera på att marknadsföra våra egna hus.

När du behöver hjälp så har vi både stor erfarenhet av husbyggnation och ett stort kontaktnät. Vi kan sätta dig i kontakt med husleverantörer, byggfirmor och andra företag som du kan behöva när du bygger nytt.

EN OBEROENDE PARTNER

Det är du som väljer husleverantör eller byggbolag och vi är oberoende under hela din byggprocess. Det innebär att vi kan ta fram det bästa ur varje område, utan att fundera på att marknadsföra våra egna hus.

När du behöver hjälp så har vi både stor erfarenhet av husbyggnation och ett stort kontaktnät. Vi kan sätta dig i kontakt med husleverantörer, byggfirmor och andra företag som du kan behöva när du bygger nytt.

Om oss

Projektet Vemdalsberget ägs och utvecklas av företagen Skapa Sverige AB och UTFÖR AB. Vi är en professionell och erfaren grupp entreprenörer och investerare som arbetar med fastighetsutveckling runt om i landet.

Vi letar efter rätt läge – där storslagen utsikt, fantastiskt ljus och naturnära skönhet möts. Om området dessutom präglas av bra infrastruktur, rik kulturhistoria och goda möjligheter till en aktiv fritid har vi hittat rätt.

Sedan köper vi upp marken, styckar av tomter och utvecklar nya bostadsområden för permanenta boenden eller fritidshus. Vi ordnar all nödvändig infrastruktur, som exempelvis vägar, vatten- och avloppsanläggningar, dräneringssystem och elnät.

När området är färdigt säljer vi de byggklara tomterna.

Om oss

Projektet Vemdalsberget ägs och utvecklas av företagen Skapa Sverige AB och UTFÖR AB. Vi är en professionell och erfaren grupp entreprenörer och investerare som arbetar med fastighetsutveckling runt om i landet.

Vi letar efter rätt läge – där storslagen utsikt, fantastiskt ljus och naturnära skönhet möts. Om området dessutom präglas av bra infrastruktur, rik kulturhistoria och goda möjligheter till en aktiv fritid har vi hittat rätt.

Sedan köper vi upp marken, styckar av tomter och utvecklar nya bostadsområden för permanenta boenden eller fritidshus. Vi ordnar all nödvändig infrastruktur, som exempelvis vägar, vatten- och avloppsanläggningar, dräneringssystem och elnät.

När området är färdigt säljer vi de byggklara tomterna.

Om oss

Projektet Vemdalsberget ägs och utvecklas av företagen Skapa Sverige AB och UTFÖR AB. Vi är en professionell och erfaren grupp entreprenörer och investerare som arbetar med fastighetsutveckling runt om i landet.

Vi letar efter rätt läge – där storslagen utsikt, fantastiskt ljus och naturnära skönhet möts. Om området dessutom präglas av bra infrastruktur, rik kulturhistoria och goda möjligheter till en aktiv fritid har vi hittat rätt.

Sedan köper vi upp marken, styckar av tomter och utvecklar nya bostadsområden för permanenta boenden eller fritidshus. Vi ordnar all nödvändig infrastruktur, som exempelvis vägar, vatten- och avloppsanläggningar, dräneringssystem och elnät.

När området är färdigt säljer vi de byggklara tomterna.

Vemdalsberget is a unique mountain area that we are currently developing on the south-western slope of Kilberget in Vemdalen, where exclusive building lots are available.

Vemdalsberget

VEMDALSBERGET | 070 776 60 07 | INFO@VEMDALSBERGET.SE